به نام خداوند مهربان

قصه های خواندنی شاهنامه فردوسی

بازنویس: اسدالله شعبانی

تصویرگر: کریم نصر

انتشارات پیدایش

رده سنی نوجوانان

موضوع :  داستان و شعر فارسی

شاهنامه حاصل رنج سالیان شاعر بزرگ فارسی زبان ایرانی است داستان فراز و فرود غم و شادی رنج و آسایش و شکست و پیروزی یک ملت است .اسدالله شعبانی با گزینش گوشه هایی از این کتاب عظیم و ساده نویسی و شرح ادبیات تلاش کرده است تا خوانندگان را با این اثر بزرگ ایران زمین آشنا بسازد

شاهنامه ی فردوسی