به نام خداوند مهربان

مولف: توماس گوردون

مترجم: پریچهر فرجادی

انتشارات : فرزان روز

کتاب بسیار سودمندی است !

 

همواره والدین و مربیان در برابر تربیت کودکان برای به وجود آوردن نسلی پویا، مسئول، خلاق و پیشرو احساس ناتوانی کرده اند و در رویارویی مدام با عصیان ها، ناسازگاری ها و مقاومت های نوجوانان، بسیار نگران و سردرگم بوده و از خود می پرسند چه باید کرد؟ آیا باید سخت گرفت؟ باید به آن ها آزادی داد؟ و چه زمانی و تا چه حد؟ و چگونه؟

هدف کتاب آموزش شیوه های صحیح و سازنده ی ارتباط والدین با فرزندان به زبان ساده و آسان است و نکات لازم را برای شناخت و کنترل فرزندان و انتقال ارزش های والای رشد فرهنگی جامعه به نوجوانان را در بردارد که روشی عملی برای بهداشت روانی و پیشگیری از تأثیر پذیری نوجوانان و جوانان از رفتارهای نامناسب است. کتاب به والدین مهارت ها و مراحل عملی و کاربردی را یاد می دهد تا آن ها بتوانند درخانه و در ارتباط با فرزندانشان آن را به کاربرند. این کتاب حتی برای نوجوانان و جوانانی که ناهنجاری رفتارشان آن ها را به دادگاه های مخصوص جوانان کشانده تجربه شده است. شاید با اجرای اصول مؤثر انسانی و آزادمنشانه ی ارتباط با دیگران، جوانان بتوانند در آینده پدران و مادران، آموزگاران و مدیران بهتری باشند.