به نام خداوند مهربان

مقاله ی “۲۴ نکته در آموزش درس مطالعات اجتماعی” به کوشش سرکار خانم زهرا سادات یاسینی

چاپ شده در مجله رشد آموزش ابتدایی اسفند ۹۷

کلیک بر روی تصویر زیر