به نام خداوند مهربان

در این روز دانش آموزان عزیز پیش دبستان و دبستان غنچه های شاد به همراه مربیان خود به اردوی سینمای پاساژ سمرقند رفتند. در سینما به تماشای فیلم سینمایی خاله قورباغه نشستند. پس از بازگشت به مدرسه هر گروه در کلاس خود به تحلیل فیلم و کشیدن نقاشی از یکی از صحنه های فیلم پرداختند.