به نام خداوند مهربان

اردوی شهربازی تابستان شاد

هفته ی دوم فعالیت های تابستان شاد، دانش آموزان دبستان غنچه های شاد به همراه مربیان عزیزشان به اردوی شهربازی سرزمین عجایب رفتند. در این اردو دانش آموزان گروه بندی شدند و هر گروه با همراهی یک مربی و یک مسول شهربازی از چندین بازی هیجان انگیز و شادی بخش استفاده کردند. در پایان پس از این اردوی پر هیجان در محیطی آرام، استراحت کرده و مشغول به خوردن خوراکی های خود شدند. و پس از گذراندن روزی خوش کنار دوستانشان به مدرسه بازگشتند تا خاطره ی زیبای این اردو را برای پدر مادرها تعریف کنند.