به نام خداوند مهربان

در روز دوشنبه مورخ ۳۰/۰۲/۹۸ نویسنده ( خانم ناهید گیلکا) و تصویرگر( اقای عزیز محسنیان) کتاب قصه بی بی رعنا به همراه عکاس به کلاس پیش دبستان آمدند.
در ابتدا پس از سلام و خوش آمدگویی توسط نوآموزان نقاشی هایی را که بچه ها با استفاده از تخیل خود از شخصیت بی بی رعنا کشیده بودند را مشاهده کردند و راجع به هرکدام با دختران گلمان صحبت کردند. سپس راجع به قصه های بی بی رعنا با دختران پیش دبستان گفتگو کرده و بعد راجع به صدای پ که تازه آموزش داده شده بود تصویرگر کتاب آقای محسنیان صحبت کردند و تصاویری را با صدای پ برای بچه ها نقاشی کردند. در آخر نیز با بچه ها عکس یاذگاری گرفته شد.