به نام خداوند مهربان

در روز پانزدهم اردیبهشت ماه دختران مقطع پیش دبستان به هماره والدینشان جشن یادگیری در کلاس خود برگزار کردند آن ها برای به نمایش گذاشتن آموخته های خود در یک سال تحصیلی گذشته مراسمی زیبا اجرا نمودند، در ابتدا با خواندن کلامی از آیات قرآن به صورت دسته جمعی مراسم آغاز گردید، سپس  سرود جمهوری اسلامی ایران را به همراه والدین خود خواندند . در ادامه مربی زبان و مربی مهارت زندگی و مسئول پایه پیش دبستان برای اولیا صحبت هایی در مورد یادگیری آن ها نمودند . سپس با اجرای نمایش حسنی که بسار مورد استقبال گرفت مراسم را ادامه دادند و بعد از آهنگ گل پامچال را که نوید بخش فصل بهار بود، اجرا کردند همین طور در ادامه نمایش مهمان ناخوانده را اجرا کردند که بسیار دیدنی بود در پایان آن ها با گرفتن عکس یادگاری در کنار کیک به همراه والدینشان و مربیانشان و همین طور با پذیرایی از همه مراسم را به اتمام رساندند.