به نام خداوند جان آفرین

در روز چهاردهم اردیبهشت برای دختران متولدین بهار و تابستان جشن تولد برگزار شد که هر پایه به طور جداگانه در کنار کیک تولد عکس یادگاری گرفتند و آن ها با فوت کردن شمع و خواندن دعا به پاس سالی که گذشت شکرانه به جا آوردند همچنین در ادامه معلم هر پایه هدیه های دانش آموزان خود را به آنان تقدیم کرد . دختران با خواندن آهنگ جشن تولد مراسم را به پایان رساندند و در آخر از آنان پذیرایی گردید .