به نام خداوند مهربان

در روز پانزدهم اسفند ماه طبق تقویم اجرایی مدرسه برای دانش آموزان متولد زمستان جشن تولد برگزار شد . که در ابتدا دانش آموزان هر پایه به صورت جداگانه عکس یادبودی در کنار هم انداختند و به آن ها توسط معلم مهارت های زندگی کادویی اهدا شد و با پایکوبی دانش آموزان به جذابیت مراسم تولد افزوده شد و در نهایت با پخش کیک (دستپخت آشپز مدرسه ) بین دانش آموزان و آرزوی خوشبختی برای تک تک آن ها مراسم پایان یافت .