به نام خداوند مهربان

در روز چهارشنبه دوازدهم دی ماه به منظور آشنایی دانش آموزان با مدیریت مالی نوین و آموزش پس انداز کردن اردوی تفریحی و آموزشی در بانک صادرات برای آنان ترتیب داده شد.

در این اردوی کاملا شاد و مفرح ایتدا از طرف مدیریت بانک به دانش آموزان خوش آمدگویی گفته شد و با ذکر قرآن و سرود جمهوری اسلامی مراسم آغاز شد  بعد از آن مدیریت شعبه صحبت های کوتاهی در مورد سیستم بانکی و مدیریت مالی برای دانش آموزان ایراد کرد و در ادامه برنامه با حضور خاله مریم و عمو امید و عروسک محبوب شادتر شد و با اجرای دو مسابقه بین دانش آموزان دعوت شده از مدارس مختلف و اهدای جوایز هیجان برنامه بیشتر شد، بعد از آن مدیریت هر مدرسه بر روی سن آمدند و در مورد مدیریت مالی صحبت های کوتاهی کردند و در در ادامه بین مدیران هم مسابقه ای برگزار شد و به رسم یادبود به مدیران هدایا اهدا شد. سپس دانش آموزان پایه دوم با خواندن سرود سرزمین من مورد تشویق حضار قرار گرفتند و ادامه بعضی از دانش آموزان بازدیدی مختصری از شعبه داشتند و سوالات خود را از متصدیان بانکی پرسیدند و در پایان مراسم از همه دانش آموزان به صورت دسته جمعی عکس یادگاری گرفته شد.