به نام خداوند مهربان

در روز سه شنبه دانش آموزان پایه های دوم و سوم به باغ کتاب رفتند در ابتدا از گذرگاه خیالستان دیدن کردند که با تصاویر سه بعدی و موزیک خاص همراه بود سپس از نمایشگاه های کتاب و بازیهای فکری و لوازم التحریر دیدن کردند تاکید معلمان بر خرید کتاب های مناسب برای دانش آموزان بود و دانش آموزان به کمک معلمین خود و راهنمایی گرفتن از آن ها توانستند کتاب های علمی متناسبی با دروس خود خریداری نمایند و در انتها دانش آموزان با مجسمه های شخصیت های کارتونی عکس یادگاری انداختند.