به نام خداوند مهربان

در روز چهارشنبه جشن تولد متولدین پاییز برگزار شد. در ابتدا همه دانش آموزان متولدین فصل پاییز در کنار کیک تولد عکس یادگاری گرفتند و سپس خانم تورانی کادوی تولدشان را به آن ها اهدا کردند.

در ادامه دانش آموزان دیگر با شادی و پایکوبی تولد متولدین فصل پاییز را به آن ها تبریک گفتند همین طور دانش آموزان پایه اول و پایه سوم به مناسبت جشن تولد نقاشی برای همکلاسی هایی خود که جشن تولدشان بود کشیدند که در این جشن به آن ها اهدا کردند.