به نام خداوند مهربان

در این روز ابتدا با کمک دانش آموزان فضای حیاط برای مراسم بزرگداشت مقام معلمان گرامی آماده سازی و تزیین شد.

سپس دانش آموزان و معلمان برای شرکت در مراسم به حیاط آمدند و دانش آموزان گروه به گروه برنامه هایی که برای این روز آماده کرده بودند را برای معلم های عزیزشان اجرا نمودند.

در ادامه مراسم اهدای سبد های گل به معلم های عزیز با صحبت های نماینده ی انجمن اولیا شروع شد و سبد های گلی که اولیای گرامی از طرف دانش آموزان به پاس قدردانی از زحمات معلم های عزیز آماده کرده بودند توسط مدیریت محترم مدرسه سرکار خانم صفاری به ایشان اهدا شد.

و در پایان پس از گرفتن عکس دسته جمعی با سبد های گل و کیک روز معلم، تمامی دانش آموزان سرود “معلم سپاس” را به معلم های خود تقدیم کردند.