به نام خداوند مهربان

گزارش اردوی نمایش عروسکی خاله ریزه و شیپور سحرآمیز

در روز سه شنبه مورخ سوم بهمن ماه اردو نمایش عروسکی شاد و موزیکال خاله ریزه و شیپور سحر آمیز  برای دانش آموزان پیش دبستان، پایه اول و پایه دوم برگزار شد.داستان این نمایش درباره طرز تفکر و قدرت ذهن برای رو به رو شدن با مشکلات زندگی ست که در قالب رو به رو شدن خاله ریزه با حیوانات ترسناک جنگل مانند مار،گرگ و شیر است که با استفاده از شیپور سحر آمیز آنها را شکست می دهد و در پایان متوجه می شود که این شیپور، سحرآمیز نیست و خاله ریزه در حقیقت با استفاده از قدرت هوش و ذهن خود توانسته حیوانات را شکست دهد.