به نام خداوند مهربان

 

   به گیتی ،به از راستی، پیشه نیست                                    زکژی بتر ، هیچ اندیشه نیست

 

 اول بهمن ماه زاد روز حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر پارسی زبان ایران است . سند بزرگ ایرانیان

 

همانا کتاب شاهنامه فردوسی است ، وهرساله بزرگداشت فردوسی در طوس مشهد برگزار می شود. 

روز یکشنبه ۱/۱۱/۹۶ درساعت ۱۱:۱۵ درمحوطه مدرسه برای کلیه دانش آموزان تئاتر هفت خان  

 

 رستم توسط دانش آموزان  پایه ششم اجرا شد ، هفت خان همان هفت مرحله جنگ رستم با

 

دشمنان کشور است ، که تلاش می کند کیکاووس وسپاهیانش را نجات دهد .

همچنین درجهت یادبود این بزرگ مرد عرصه زبان و ادب پارسی در روز یکشنبه یکم بهمن با گفت و گو پیرامون زندگی نامه و اثار ایشان برای دانش آموزان کلاس چهارم سالروز این شاعر وارسته را گرامی داشتیم.

در ادامه برای دانش آموزان شعری از ایشان خوانده شد و کتابی با این مضمون معرفی شد.