به نام خداوند مهربان

جشن شب یلدا
در مراسم جشن یلدا در پیش دبستان و دبستان غنچه های شاد فرصتی پیش آمد تا با هم بودن ، محبت ، اتحاد و یکرنگی، شاد بودن و حس نوع دوستی دانش آموزانمان را به نمایش بگذاریم .هدایایی که با کمک های جمع آوری شده برای بچه های کار خریداری شده بود توسط خود دانش آموزان بسته بندی شدند و از این طریق غنچه های عزیزمان در تمام مراحل این امر خیر مشارکت کردند. جشن یلدا با خواندن شعر یلدا توسط نوگلان پیش دبستانی آغاز شد، همچنین مربی پیش دبستان برای دانش آموزان قصه تعریف کرد؛ در ادامه کلیه پایه ها در جشن یلدا شرکت کردند و سرودهای خود را اجرا کردند و پس از پخش موزیکهای شاد ، عکس های تک نفره و دسته جمعی تمام دانش آموزان گرفته شد. در انتهای جشن از دانش آموزان به صرف میوهای شب یلدا و شیرینی پذیرایی شد.