به نام خداوند مهربان

گزارش فعالیت‌های مشاوره ای انجام شده در هفته ی بهداشت روان

باتوجه به محورهای اساسی مشاوره در دوره دبستان، در ابتدای سال تحصیلی طرحی در خصوص چگونگی افزایش اثربخشی فعالیت های مشاوره ای در این دوره طراحی شد و سپس فعالیت های هفته ی بهداشت روان بر اساس طرح مذکور و سرفصل های هفته ی بهداشت روان پیش رفت. در ادامه، فعالیت های انجام شده در این هفته به طور خلاصه ذکر خواهد شد.

 

۱)شناسایی دانش آموزان با مشکلات خاص و ارجاع اورژانسی در صورت لزوم

 ۲)شروع جلسات آموزش خانواده : با توجه به اهمیت برقراری رابطه ی موثر با دانش آموزان و همچنین شعار “مدرسه ی دوستدار زندگی” به عنوان یکی از شعارهای هفته ی بهداشت روان، در اولین جلسه ی آموزش خانواده این موارد پوشش داده شد.

۳) برنامه‌های ابتکاری واحد مشاوره  در راستای غنی سازی و ارتقا بهداشت روانی دانش آموزان: با توجه به پیام های هفته ی بهداشت روان در طول هفته،  دانش آموزان در زمان صبح گاه و کلاس مهارت های زندگی، با پیام آن روز و برنامه های عملی برای ارتقا سلامت روان خود آشنا شدند. سرفصل های پوشش داده شده در این هفته عبارتند از:

 الف) بهداشت روان و مدرسه دوستدار زندگی، ب) بهداشت روان و مشارکت در مدرسه، بهداشت روان و ارتباط موثر در مدرسه: در کلاس مهارت های زندگی، دانش آموزان از طریق انجام فعالیت های گروهی هم به یادگیری نحوه ی مشارکت ترغیب شدند و هم روش های برقراری ارتباط موثر، مقابله ی موثر با طرد، تحقیر و بدرفتاری را یاد گرفتند. ج) بهداشت روان و پیشگیری از افسردگی: در این زمینه برای دانش آموزان توضیح داده شد که با صحبت کردن در مورد مشکلات از طریق مشاوره می توانند راه حل های بهتری پیدا کنند. در این زمینه نحوه ارتباط با واحد مشاوره برای کلیه دانش آموزان تشریح شد و برای پیشگیری از افسردگی، آن ها به مشاوره ترغیب شدند. همچنین کاربرگی به منظور انجام رفتار و تغییر خلق، تهیه و در هر کلاس نصب شد تا دانش آموزان با تمرین رفتارهای موثر و شاد، خلق خود را بهبود داده و از افسردگی دور بمانند. د) بهداشت روان و طراحی مسیر زندگی: در این زمینه کاربرگ هایی با محوریت “چگونه می‏توانم سلامت روانی ام را ارتقا دهم؟”، ” امید، چگونه زندگی را زیبا می کند؟ “، “برای رسیدن به اهدافم، امروز چه کاری می توانم انجام دهم” در نظر گرفته شد و نمایشگاهی با نوشته های دانش آموزان برپا شد.

۴) ترکیب فعالیت های مشاوره ای با درس مهارت های زندگی: به منظور شناخت بیشتر مشکلات دانش آموزان و انجام مداخلات موثر، مشاورین مدرسه علاوه بر فعالیت در بخش مشاوره، در کلاس مهارت های زندگی نیز حاضر شده و متناسب با مشکلات رایج دانش آموزان و مایل روز، طرح درس هایی به منظور کاهش این‌مشکلات طراحی و اجرا می کنند. از جمله این موارد می توان به آموزش هایی در باب دوست یابی، همکاری، جرات ورزی و برنامه ریزی اشاره کرد. همچنین با توجه به اثرات سوء بازی نهنگ آبی، توضیحات مربوط به تاثیر این بازی بر ذهن و روان در فصل آموزش های کودکان و خانواده قرار گرفت و انجام شد.

۵) در نظر گرفتن اردوی مطالعاتی با هدف آشنایی با اصول صحیح برنامه ریزی، روش های مطالعه و راهبرد های خواندن برای دانش آموزان دوره ی دوم:

در این زمینه دانش آموزان از طریق فعالیت عملی و تکمیل پرشنامه ی راهبردهای فراشناختی خواندن با سبک یادگیری خود آشنا شدند و سپس از طریق ارایه ی آموزش های گروهی تلاش کردند تا راهبردهای خود را بازبینی و اصلاح نمایند. به نظر می رسد این فعالیت به منظور ایجاد پایه ی قوی خواندن و درک مطلب برای این گروه سنی ضروری است. همچنین مهارت برنامه ریزی نیز از طریق دفتر برنامه ریزی به طور مفصل توضیح داده شد.