به نام خداوند مهربان

برنامه سیزده آبان در مدرسه با اعلام تبریک از سوی مدیر و معاونت اجرایی به دانش آموزان در صف آغاز گردید همین طور فلسفه نام گذاری این روز در صبحگاه به دانش آموزان توضیح داده شد و برنامه با تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم آغاز گردید و سپس همه دانش آموزان سرود ای ایران را خواندند و پرچم هایی که از قبل در کلاس پرورشی آماده کرده بودند را بالای سر خود به نشان احترام به وطن تکان میدادند، دانش آموزان هر پایه (پایه دوم، پایه سوم، پایه چهارم و پایه پنجم ) سرودی را در وصف این روز بزرگ آماده کردند و در صف به اجرا گذاشتند که بسیار دیدنی بود البته با تقارن تقریبی روز دانش آموز و روز نوجوان (شهادت حسین فهمیده ) در پایه پیش دبستان به مناسبت این روز نقاشی در رابطه با حسین فهمیده و خصایص آن شهید بزرگوار رنگ آمیزی نمودند . همین طور در تمامی پایه ها از دانش آموزان عکس یادگاری به این مناسبت گرفته شد.

البته برنامه به همین جا ختم نشد و برای سرگرمی دانش آموزان اردویی علمی -تفریحی در سه نوبت برای آن ها ترتیب داده شد.

در پایه پیش و اول در کانون تربیتی روح اله دانش آموزان به ساخت گلایدر چوبی مشغول شدند، ابتدا در کارگاه مربی برای آنان در مورد پرواز و هوا فضا صحبت کرد و همین طور آموزشی مختصر در رابطه با ساخت این شیء داد و دانش آموزان مشغول ساخت شدند که بسیار لذت بردند و در نهایت حاصل دسترنج خودشان را به نمایش گذاشتند و به همراه خود به منزل بردند.

در پایه دوم و سوم دانش آموزان به گلخانه گیاه شناسی در کانون روح اله رفتندکه بی ارتباط با موضوع درسی کتاب علومشان نبود. ایتدا در کارگاه صحبت هایی در مورد انواع خاک و کود و گل .و ریشه و انواع آن و نحوه کاشت انواع گیاهان اعم از خوراکی و تزئینی صحبت کردند و به صورت نمادین گیاهی خوراکی را کاشتند و برای کسب دانش بیشتر بصورت عملی به گلخانه رفتند و با گیاهان بیشتری آشنا شدند در نهایت به عنوان یادبود از اردو همه دانش آموزان گلدان گلی زیبا دریافت کردند .

در پایه چهارم و پنجم و ششم در کانون تربیتی روح اله دانش آموزان آموزش ساخت هواپیمای دوباله را دیدند که ابتدا مربی در کارگاه در مورد هواپیما و انواع آن صحبت کردند که با پرسش و پاسخ دانش آموزان بحث شیرین هواو فضا به اتمام رسید و سپس آموزش ساخت هواپیمای دوباله چوبی داده شد و دانش آموزان مشغول ساخت طبق الگو شدند و در نهایت بعضی از دانش آموزان هم هواپیمای خود را رنگ آمیزی کردند که به زیبایی آن افزوده شده بود و در نهایت حاصل دسترنج خود را به خانه بردند.