به نام خداوند مهربان

به مناسبت روز کتاب و کتاب خوانی دانش آموزان پایه دوم سرود من یار مهربانم را برای دیگر دانش آموزان اجرا کردند و برای آنان توضیحاتی در مورد این روز و اهمیت کتابخوانی و فرهنگ هدید دادن کتاب به کتابخانه آموزش داده شد.

ضمن اینکه از هفته گذشته کتابخانه مدرسه افتتاح گردید و ساعت کتاب خوانی نیز در برنامه کلاس درسی آن ها تعبیه شد تا دانش آموزان بتوانند برای کسب دانش بیشتر از آن استفاده مفیدی داشته باشند، همین طور برای پاسداشت این روز بزرگ در مدرسه نمایشگاه کتابی با کمک انتشارات مداد آبی ترتیب داده شد که دانش آموزان به همراه اولیای خود از نمایشگاه دیدن کردند و توانستند کتاب مناسب با رنج سنی خودشان را خریداری کنند.