به نام آفریننده خوراکی های لذیذ و رنگارنگ

به مناسبت جشنواره غذاهای محلی که با مشارکت همه دانش آموزان مدرسه برگزار شد، ابتدا به دانش آموزان از روز قبل، برگه های شناسنامه غذا داده شد تا بتوانند آن را تکمیل نموده تا به دوستان خود اطلاعات غذای آماده شده توسط خودشان را ارائه دهند. در ابتدا ایستگاه هایی تزیین شده در اختیار هر کلاس قرارداده شد تا بتوانند غذاهای خود را بر روی میزها قرار دهند و دانش آموزان به ترتیب هر کلاس با پوشیدن لباس‌های محلی خود با آرایشی زیبا به داخل حیاط مدرسه آمدند و در پشت ایستگاه های خود قرار گرفتند و با پخش موزیک‌های محلی جشن آغاز شد.

دانش آموزان هر کلاس از غذاهای یکدیگر تست کردند و برای هم در مورد بیوگرافی هر غذا توضیح دادند و همین طور در آخر به ایستگاه های یکدیگر سر زده و غذاهای کلاس های دیگر را هم چشیدند.

در این میان توضیحات خود معلمان هم که مربوط به کتاب درسی دانش آموزان می شد خالی از لطف نبود.

در آخر از دانش آموزان خواسته شد تا غذاهای مورد علاقه خودشان را به معلمانشان بگویند تا در سبد غذایی نهار دانش آموزان گنجانده شود.