به نام خداوند مهربان

در مراسم حافظ خوانی به کمک دو معلم بزرگوار خانم عمویی و خانم اسلام خواه سه تن از دانش آموزان در پایه های چهارم و ششم برای خواندن قطعه ای از غزلیات حافظ آماده گردیدند که در هنگام برنامه صبحگاه برای تمامی دانش آموزان اجرا گردید که البته یکی از غزلیات با حالت ریتمیک و شاد برای دانش آموزش اجرا شد.