به نام آفریننده حیوانات

به مناسبت روز دامپزشک از دو دکتر بزرگوار دامپزشک دعوت به عمل آمد تا با حضور خودشان و توضیحات پیرامون رشته و حوزه فعالیتشون در مدرسه ، دانش آموزان بتوانند بیشتر با این رشته شغلی آشنا بشوند .

مراسم با خواندن شعر روز دامپزشک توسط یکی از دانش آموزان پایه ششم برای گرامیداشت آنان آغاز شد .

سپس آقای آزادی به عنوان مقدمه در مورد چگونگی پیدایش این شغل صحبت فرمودند و بعد از آن آقای سنبله کار در مورد طبابت حیوانات و نحوه برخورد با امراض آنها و همین طور درمان دام ها سخنرانی کردند و به عنوان نمونه توضیحاتی هم در مورد طوطی که با خود آورده بودند و نوع بیماری و غذای طوطی برای دانش آموزان ارائه دادند که به جذابیت بحث کمک بسیاری کرد و با استقبال دانش آموزان مواجه شد .

در آخر خانم دکتر صفاری از دو عزیز بزرگوار تقدیر به عمل آوردند و لوح سپاسی به آن دو تقدیم شد .