به نام خداوند مهربان

جشن قرآن با حضور معلمان و دانش آموزان پایه ی اول در حیاط مدرسه برگزار شد و در آن دانش آموزان در طی جشن با نحوه‌ی احترام گذاشتن به قرآن و لزوم عمل به سخنان آن آشنا شدند. همین طور احترام به پدر و مادر و دوستی و خوشرفتاری که از آموزه‌های قرآنی به شمار می آید در قالب داستان برایشان بیان شد و در پایان، جشن با تقدیم کتاب‌های قرآن به بچه‌ها و پذیرایی از آن‌ها خاتمه یافت.