به نام خداوند مهربان

اردوی بازدید از ایستگاه آتش نشانی به منظور آشنایی دانش آموزان با فعالیت آتش نشان ها و تقدیر از آن ها در روز آتش نشان انجام گرفت که در این اردو دانش آموزان با نحوه عملکرد کار آتش نشان ها و اینکه در چه مواردی می توانند با آتش نشانی تماس بگیرند آشنا شدند و سپس از ایستگاه بازدید کردند و تمام تجهیزات آتش نشایی به آنها معرفی گردید حتی با میله فرود در ایستگاه آشنا شدند و بعد از بازدید کامل از ایستگاه، آتش نشان ها از بچه ها پذیرایی کردند و در نهایت عکس یادگاری از دانش آموزان به همراه یکی از ناجیان محترم گرفته شد.

به مناسبت روز آتش نشان زنگ آتش نشانی در مدرسه نواخته شد و از یکی از ناجیان محترم دعوت به عمل آمد که با سخنرانی و آموزش ایشان، دانش آموزان بتوانند با نحوه کار آتش نشان ها آشنا شوند.

ناجی محترم ابتدا توضیحاتی در مورد شماره ۱۲۵ و نحوه برقراری تماس و همچنین نحوه آرایش و آماده شدن آتش نشان ها را توضیح داد و بعد از آن برای آموزش بیشتر از بچه ها کمک گرفته شد تا مجددا لباس آتش نشان را پوشیده تا سرعت عمل در آماده شدن را نمایش بدهند سپس از آتش نشان محترم توسط مدیر مدرسه خانم دکتر صفاری تقدیر به عمل آمد.