به نام خداوند مهربان

در برنامه ی روز اول مدرسه با توجه به متفاوت بودن زنگ های پایه های بالاتر با پایین تر، زنگ برای همه به صدا در‌آمد و همه ی بچه ها در صف های منظم قرار گرفتند. برنامه با ذکر سوره حمد بصورت دسته جمعی آغاز شد و بعد از آن سرود جمهوری اسلامی پخش شد. سپس بچه ها به کمک مربی ورزش، نرمش صبحگاهی را آغاز کردند و سپس با دعای فرج و آرزوی موفقیت در سال تحصیلی جدید پایان یافت و با کمک ناظم های محترم، دانش آموزان به کلاس های خود راهنمایی شدند.