به نام خداوند مهربان

در این اردو دانش آموزان به همراه مربیان خود به پارک فدک رفتند و مشغول به بازی های گروهی شدند . همچنین از وسایل بازی موجود در پارک استفاده کردند. دانش آموزان در این روز در محیطی شاد همراه مربیان خود بسیار از فضا لذت بردند.