به نام خداوند مهربان

گزارش روز مبعث
به منظور گرامی داشت روز مبعث در روز یکشنبه مورخ ٩٧/١/٢۶ برنامه ی ویژه ای در مدرسه برگزار شد. در این برنامه خانم والا گهر، معلم قران و هدیه های آسمانی، درباره ی علت نامگذاری این روز صحبت کردند و دانش آموزان سرود پیامبر را اجرا کردند. در انتها از دانش آموزان پذیرایی شدند.