به نام خدا

هفته سوم مهرماه ۹۸

در پایه اول آهنگی شاد تمرین شد تا بتوانند در روز ملی کودک اجرا داشته باشند همچنین در پایه دوم به مناسیت اربعین نقاشی از وصف خوبی های امام حسین (ع)  کشیده شد تا بتوانند در روز اربعین برای سایر دانش آموزان به نمایش بگذارند

در پایه سوم سرودی به مناسبت اربعین تمرین شد و همین طور در پایه چهارم سرودی به همراه نمایش تمرین شد تا بتوانند در روز اربعین اجرای زیبایی داشته باشند

همچنین در پایه پنجم به مناسبت بزرگداشت حافظ سرودی تمرین شد.

در پایه ششم به مناسبت هفته تربیت بدنی آهنگ المپیاد ورزشی تمرین شد.