تابستان شاد  ۹۸ در یک نگاه

اردوها :

  • پارک ژوراسیک
  • سینما ۶ بعدی و موزه دار آباد
  • باغ پرندگان
  • تئاتر عموی عجیب بزرگ کوچیک من
  • اردوی آب بازی در پارک جوانمردان
  • اردوی رنگ و هنر

کلاس ها

رباتیک   –  قصه خوانی  – ساخت عروسک نمایشی  – آشپزی  – هنرهای زندگی  – بازی های آموزشی  – جواهر سازی – زبان – ایروبیک – دست ورزی – برنامه نویسی – رایانه – آزمایش های علمی –

بازی های حرکتی – آوا و حرکت – نمایش خلاق  – نرمش های ریاضی – مهارت درس فارسی