به نام خداوند مهربان

در روز یکشنبه هشتم اردیبهشت ماه مراسم سراسری” اسوه حسنه سلام” در غنچه های شاد با حضور مدیران و معاونین پرورشی مدارس سلام برگزار گردید که دانش آموزان در سه نوبت به حیاط مدرسه آمده و به اجرای هنرهای خود پرداختند. مراسم با دکلمه و مجری گری دختران پایه پنجم آغاز گردید و در ادامه دختران پایه پیش دبستان با اهدای شاخه گل از مهمانان استقبال کردند و سپس گروه اول (دختران پیش دبستان و پایه اول به ترتیب با خواندن دسته جمعی قرآن به عربی و هم انگلیسی و سرود جمهوری اسلامی مراسم را ادامه دادند و سپس دانش آموزان پیش دبستانی و پایه اول به طور جداگانه سرودی در وصف امام زمان (ع) را اجرا کردند و همین طور یکی از دختران پایه اول با نواختن تنبک شعر چهارده معصوم را اجرا کرد. سپس گروه دوم (دختران پایه دوم و سوم ) به حیاط آمده  و آن ها با خواندن کلامی از قرآن به عربی و انگلیسی برنامه خود را آغاز کردند و یعد از آن هر کدام از پایه ها به اجرای نمایشی مربوط به سیره ائمه پرداختند .در ادامه گروه سوم دانش آموزان (پایه های چهارم و پنجم و ششم) راهی حیاط شدند تا بتوانند با اجرایی زیبا برنامه را تماشایی تر کنند. آن ها با ذکر چند از کلام اله مجید به عربی و انگلیسی برنامه خود را اجرا کردند و در ادامه دختران پایه ششم و چهارم سرود بیست هزار آرزو را اجرا کردند و دختران پایه پنجم سرودی در وصف امام زمان(ع) اجرا کردند و دختران پایه ششم مولودی را به همراه دختران پایه پنجم با نواختن دف اجرا کردند و همین طور پایه پنجم سرودی در وصف امام حسین(ع) به زبان انگلیسی نیز اجرا کرد که مورد استقبال مهمانان قرار گرفت . همین طور در ادامه مربی هنر به توضیح در مورد آثار دانش آموزان که به صورت نمایشگاه در حیاط مدرسه دایر شده بود به مهمانان عزیز پرداخت. در انتها با پخش کلیپی از فعالیتهای دانش آموزان و آماده سازی آن ها برای اسوه حسنه به مهمانان عزیز و پذیرایی از مهمانان مراسم پایان یافت .