به نام خداوند مهربان

روز بیست و ششم فروردین ماه به پاس یادگیری دانش آموزان کلاس اول در امر خواندن جشنی  با حضور مدیریت مدرسه و معاونت آموزشی ومربیان عزیزشان برای آن ها تدارک دیده شد . در ابتدا با خواندن قرآن و سرود سورۀ کوثر و سرود جمهوری اسلامی مراسم شان آغاز گردید و مربیان عزیز کلیپی با مضمون کارهای انجام شده دانش آموزان از ابتدای سال تا کنون در دو بخش به نمایش گذاشتند که بسیار دیدنی بود و حتی خود دانش آموزان نیز از دیدن آن لذت بردند و در ادامه در گروه های جداگانه مشغول به انجام فعالیت هایی مرتبط با خواندن شدند که تقریبا به صورت بازی طراحی شده بود از جمله: روخوانی ، جمله سازی و بازی با کلمات متضاد و داستان سازی و…..  و در ادامۀ مراسم با اجرای سرودی زیبا در مورد یادگیری و خواندن،  دانش آموزان عزیز شکر گزاری خود را کامل کردند و سپس خانم دکتر صفاری و خانم دکتر سیفی برای دانش آموزان پیرامون این روز صحبت کردند و در انتها از آن ها پذیرایی گردید .