به نام آفریننده زیبایی ها

چهارشنبه سوری یکی از جشن‌های ایرانی است که در غروبِ سه‌شنبه، شبِ پیش از آخرین چهارشنبه ی ماه اسفند برگزار می‌شود و برافروختن و پریدن از روی آتش مشخصه ی اصلی آن است. این جشن اولین جشن از مجموعه ی جشن‌ها و مناسبت‌های نوروزی است که با برافروختن آتش و برخی رفتارهای نمادین دیگر، به‌صورت جمعی در فضای باز درون و بیرون از خانه برگزار می‌شود. در قدیم یک یا دو روز پیش از آخرین چهارشنبهی سال، مردم برای گردآوری هیزم، بوته، خاراُشتر، برگ خرما (شهر خور)، علف هرز (گاوان) یا ساقه ی برنج (گیلان) به بیرون می‌رفتند و در بعدازظهر، پیش از شروع چهارشنبه‌سوری، هیزم‌ها در حیاط خانه، یا خیابان یا میدان روستا یا شهر چیده می‌شوند و در شب به آتش میکشیدند در کنار این آیین، سنت های دیگری مثل قاشق زنی و کوزه شکستن، فالگوشی و گره گشایی و پخش آجیل مشکل گشا برگزار می شود و اما مهمتر از آن پاسداشت این سنت کهن ایرانی در غنچه های شاد در سه شنبه آخر سال بود و دانش آموزان با برگزاری مراسم ویژه این سنت را به پا داشتند. مراسم با اجرای مجری گرامی آقای گلکار آغاز شد و تاریخچه ای در مورد این جشن به دانش آموزان داده شد و در ادامه با اجرای سرودی زیبا از دانش آموزان پایه ششم و پنجم مراسم ادامه پیدا کرد و سپس دانش آموزان پایه پنجم با چرخاندن عروسک حاجی فیروز و گروه همراهشان یاد آور آمدن فصل بهار به دانش آموزان شدند و با همخوانی دیگر دانش آموزان تلاطم ویژه ای به جشن دادند در ادامه دانش آموزان پایه سوم با اجرای نمایشی از آهنگ زیبای چهارشنبه سوری که یاد آور خاطرات قدیمی و اصیل چهارشنیه سوری بود مراسم را ادامه دادند که بسیار مورد توجه قرار گرفت، در ادامه با کمک مدیریت و معلمان گرامی آتش زیبایی در حیاط مدرسه برافروخته شد و با پریدن تک تک دانش آموزان و مربیان عزیز از روی آن و خداحافظی حاجی فیروز از دانش آموزان مراسم پایان یافت .