به نام خداوند مهربان

روز چهاردهم اسفند ماه  به مناسبت روز درختکاری با دعوت از کارشناسان محترم شهرداری مراسم درختکاری در مدرسه اجرا گردید، در ابتدا کارشناسان محترم با صحبت در مورد کاشت نهال و پاسداشت این سنت دیرینه و فواید و تاثیرات آن و چگونگی مراحل کاشت برای دانش آموزان، مراسم را آغاز کردند و به صورت عملی با قلمه زدن یک گیاه در حیاط مدرسه مراسم کاشت گل و گیاه را توضیح دادند و در ادامه به کمک مربی خوشنویسی در جلوی درب مدرسه در باغچه چاله هایی برای کاشت دو نهال آلبالو و گوجه سبز حفر گردید و کارشناسان چگونگی کاشت نهال را به صورت عملی برای دانش آموزان توضیح دادند و دو نهال کوچک را در باغچه جلوی مدرسه کاشتند، در ادامه دانش آموزان پایه پیش دبستان، داستان هایی را در مورد این روز در صف تعریف کردند و در پایان با اهدای لوح از کارشناسان محترم تقدیر به عمل آمد.