به نام خداوند مهربان

با آغاز دهه ی باشکوه فجر دختران غنچه های شاد به همین مناسبت با آذین بستن مدرسه و نصب بنر، شادمانی خود را اعلام نمودند و همین طور در ادامه با اجرای سرودهای حماسی در صف صبحگاه و صحبتهایی در مورد نحوه پیروزی انقلاب و چرایی برگزاری جشن در هر سال به زیبایی مراسم افزوده شد و در نهایت با اجرای ویژه برای بیست و دوم بهمن ماه قدردانی خود را اعلام نمودند.