به نام خداوند مهربان

در روز یکشنبه بیست و سوم دی ماه دانش آموزان پایه پیش دبستان به اردوی آموزشی تفریحی پارک آموزش ترافیک رفتند. این اردو به منظور آشنایی دانش آموزان با قوانین راهنمایی و رانندگی و آشنایی با وسایل نقیله و مکان و زمان مناسب و طرز استفاده از وسایل نقلیه بود. در اردو ابتدا برای دانش آموزان در مورد قوانین عبور و مرور عابران و وسایل نقلیه و قوانین کلی راهنمایی و رانندگی در کلاس آموزشی صحبت شد که در نهایت با پرسش از آنان بازخورد خوبی از آموزش تئوری آنان دریافت شد، سپس برای آموزش عملی به داخل خود پارک رفتند که در آنجا با چراغ های راهنمایی و رانندگی، خط عابر پیاده، همین طور زیر گذر و پل عابر پیاده آشنا شدند و در ادامه با یکی از ماشین های فانتزی پارک، از داخل پارک دیدن کردند.  در پایان از طرف پارک آموزش ترافیک، کتابی به دانش آموزان اهدا شد که در رابطه با قوانین راهنمایی و رانندگی برای کودکان بود.