به نام خالق کوه و دشت و دریا

در روز دوشنبه به مناسبت روز جهانی کوهستان از کوهنورد عزیزمون خانم نوری دعوت به عمل آمد تا با حضورشون گرمابخش مراسم روز کوهستان باشند.

در ابتدای برنامه خانم نوری با صحبت در مورد کوهستان و کوه نوردی و محیط زیست و ارتباط آنها با هم مراسم را آغاز نمودند و سپس با طرح سوالاتی مربوط به کوهستان از دانش آموزان خواسته شد تا اهمیت نعمات الهی و زیبایی های طبیعت را درک کنند و شکر گزار خداوند یکتا باشند و همین طور از دانش آموزان و معلمان خواسته شد تا خاطره ای از کوهنوردی خود تعریف کنند. در ادامه خانم نوری به معرفی تجهیزات کوهنوردی پرداختند و به اهمیت و ضرورت همراه داشتن آن ها تاکید و در مورد هر کدام مفصل صحبت کردند و در پایان به ترتیب دانش آموزان هر کدام لوازم کوهنوردی را از نزدیک لمس و تحلیل کردند.