تولدتان مبارک

دختران عزیز متولد پائیز دبستان سلام سبز، تولدتان مبارک.

امیدواریم زندگی تان مانند پائیز زیبا و رنگارنگ باشد.