سمانه علی اکبرلو
مسئول فرهنگی و امورسایت
کارشناسی مدیریت
گواهینامه و مدارک :
•گواهینامه آموزش تحلیل محتوا درس ریاضی پایه اول از موسسه مهدوی
•گواهینامه دوره آموزشی پیش دبستان (ضمن خدمت)
•گواهینامه دوره آموزش مربیگری در مرکز آموزش جهاددانشگاهی
•گواهینامه مدیریت کلاس از موسسه ویدا گلهر
•گواهینامه آموزش کمک های اولیه
•گواهینامه آموزش فنون تدریس ازموسسه مهدوی
سوابق :
۶سال سابقه تدریس در پیش دبستان ،معاون ،روابط عمومی ،پشتیبانی کلاس
،مسئول سایت