معصومه مساح
سمت: معلم مطالعات اجتماعی
مدرک تحصیلی: کارشناسی تاریخ، دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد تاریخ، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
(هر دو مقطع روزانه)
سوابق علمی و آموزشی:
همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان خبرنگار هشتمین جشنواره شعر فجر
همکاری با مجتمع آموزشی سوده به عنوان کمک مشاور در مقطع پیش‌دانشگاهی به مدت دو سال تحصیلی (۱۳۹۱_۱۳۹۳)
همکاری با مجتمع آموزشی سوده به عنوان دبیر تاریخ در مقطع دبیرستان به مدت یک سال تحصیلی (۱۳۹۲_۱۳۹۳)
همکاری با مجتمع آموزشی سپهر معرفت به عنوان دبیر مطالعات اجتماعی، پایه هفتم به مدت دو سال تحصیلی (۱۳۹۴_۱۳۹۶)
همکاری با خانه ریاضیات تهران به عنوان کارشناس آموزش و برنامه‌ریزی به مدت سه سال (۱۳۹۳-۱۳۹۶)
همکاری با پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی به عنوان دبیر اجرایی برگزاری نشست‌های علمی پژوهشکده (برگزاری یازده نشست با موضوعات مربوط به تاریخ معاصر و با حضور شخصیت‌های علمی و سیاسی کشور)
کارمند قراردادی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از آبان ماه ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۳۹۸
همکاری با دبستان سلام سبز به عنوان مربی درس‌های مطالعات اجتماعی، هدیه‌های آسمان و قرآن پایه‌های چهارم تا ششم
مربی درس‌های قرآن و هدیه های آسمان پایه دوم
مربی درس تفکر و پژوهش پایه ششم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

مهارت‌ها: گواهینامه دوره ۱۶ ساعته موزه‌داری در موزه علم و فناوری
گواهینامه دوره ۳۰ ساعته فهرست نویسی اسناد تاریخی با درجه عالی از سازمان اسناد ملی
خبرنگاری و خبرنویسی در سطح خوب
ویراستاری در سطح خوب