به نام خداوند مهربان

پیش دبستان و دبستان دخترانه سلام با هدف رشد و شکوفایی فرزندان عزیزمان با پشتوانه‌ی تیم علمی راهبردی تأسیس شده است.

 • ماموریت (mission):

  مدرسه‌ی ما تلاش می‌کند با بهره‌مندی از جدید‌ترین یافته‌های علمی، به کار‌گیری روش‌های فعال، نیروی انسانی کارآمد و با تأکید بر سه جنبه‌ی انسانی (جسم، فکر و روان) و با مطالعه‌ی گذشته، زندگی در حال و نگاه به آینده دانش‌آموزانی پرورش دهد که بتوانند با خود، خدا، محیط و دیگران ارتباط برقرار کرده و افرادی متفکر، خود‌تنظیم، خلاق و سرزنده باشند.

 • منظور از فکر در این چرخه، تفکر است. چرا که تفکر کنترل هدفمند فکر است. به عبارتی تفکر عبارت است از سازمان دادن یا تجدید سازمان یادگیری‌های گذشته برای استفاده در موقعیت فعلی.

 • منظور از روان در چرخه‌ی بالا، توجه به بعد عاطفی و سلامت روان است.

 • منظور از جسم نیز توجه به نیازهای جسمی و سلامت آن است. هر سه ارتباط متقابلی با هم دارند و برای رفتار مناسب نیاز است به آنها توجه شود.

علاوه بر برنامه‌های درسی مصوب کشور برای ۱۰ الی ۱۵ ساعت با عنوان فوق برنامه در راستای شکوفایی سه جنبه‌ی جسم، فکر و روان، برنامه‌ریزی نموده‌ایم.

 • :(vision) چشم انداز

  مدرسه‌ای به عنوان یک مدرسه‌ی معتبر جهانی که خود ملاکی برای ارزیابی کیفیت مدارس بوده و با دستیابی به یک مدل برنامه‌ی درسی جهانی- بومی با رویکرد یادگیرنده محوری، با استقبال فراوان مدارس برای دریافت خدمات و پشتیبانی آموزشی رو به رو است.

 • اصول ارزشی ما:

 • احترام و تکریم دانش آموز، اولیا و کارکنان

 • احترام به محیط زیست و ارزش های انسانی

 • کسب علم و پژوهش گرانه و انقاق در علم

 • پرهیز از مصرف گرایی و توجه به تولیدات داخلی با تکیه بر خلاقیت

 •  :اهداف

  هدف از تاسیس مدرسه جدید، آموزش و برورش دانش آموزان به سبک درست و علمی به روز می‌باشد تا به لطف خدای مهربان و تلاش خودمان، دانش‌آموزانی متفکر، موفق خود تنظیم و موفقِ خوش‌حال برای زندگی امروز و فردا تربیت نماییم.

 • توجه به سه بعد جسم، فکر و روان دانش آموزان در کلیه برنامه های آموزشی و پرورشی

 • توجه به سه بعد جسم، فکر و روان دانش آموزان در کلیه برنامه های آموزشی و پرورشی

 • افزایش کیفیت یادگیری دانش آموزان بر اساس رویکرد های علمی نوین

 • یادگیری بهینه ی مهارت های زندگی در تلفیق با برنامه های آموزشی

 • پرورش مهارت های تفکر و افزایش کیفی عملکرد تحصیلی و انگیزش دانش آموزان

 • نیاز آفرینی برای خانواده ها در راستای موفقِ خوشحال شدن فرزندانشاننیاز آفرینی برای خانواده ها در راستای موفقِ خوشحال شدن فرزندانشان

 • افزایش کیفیت آموزش معلمان بر اساس رویکرد های علمی نوین