به نام خدا 

نظرسنجی از اولیا سال ۹۸

ولی گرامی، باتوجه به اینکه یکی از راهکارهای رشد کیفی برنامه های آموزشی مدرسه ، اطلاع از نظر حضرتعالی با توجه به مشاهدات خود از عملکرد فرزندتان می باشد خواهشمند است نظر خود را نسبت به هرمورد با اعلام میزان رضایت ، از ۱ تا ۴ (۱ کمترین و ۴ بیشترین) اعلام نمایید.

نظر سنجی از اولیا درباره کادر اجرایی مدرسه سال 98

مرحله 1 از 6

16%
  • *** واحد روابط عمومی : خانم والاگهر ***

    در این قسمت نظر خود را نسبت به واحد روابط عمومی با اعلام میزان رضایت ، از 1 تا 4 (1 کمترین و 4 بیشترین) اعلام نمایید.