کلاس های پژوهشی تابستان ۹۶

کلاسهای پژوهشی متوسطه دوره اول  در تابستان از ۱۸/۵/۹۶ شروع شده و به مدت ۶ هفته در ۶ جلسه تشکیل گردید. این کلاسها عبارتند از:

هوافضا، سازه ماکارونی،بازی و خلاقیت(گلدبرگ)، رباتیک و معماری

دانش آموزان عزیز با توجه به رشته مورد علاقه خود کلاس خود را انتخاب کرده و در این کلاس ها حضور و فعالیت داشتند.