روز زرّین دانش آموز است
دانش آموزی آفتابی باش
با تو ایران بهار می ماند
پس بمان سبز و انقلابی باش

۱۳ آبان را به شما دانش آموز عزیز تبریک میگویم و آرزوی موفقیت روز افزون برای شما داریم

به مناسبت روز دانش آموز مراسمی برگزار گردید که درآن مسابقه با موضوع به تصویر کشیدن روز دانش آموز از نگاه دختران  انجام شد