با عنایت به برگزاری اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان در سال تحصیلی جاری، با رای گیری اکثریت آرا سرکار خانم پیشدادیان به عنوان رئیس انجمن انتخاب شدند و برای ارتباط با ایشان میتوانید با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۹۱۲۳۹۴۸۴۱۱

با سپاس