حضور پرشور دانش آموزان در انتخابات شورای دانش آموزی و شمارش آراء انتخابات شورای دانش آموزی سال تحصیلی ۹۹_۹۸

نتایج شمارش آراء انتخابات شورای دانش آموزی سال تحصیلی ۹۹_۹۸
۱. عسل جعفری
۲. ملیکا سادات شاهچراغ
۳. مریم دولتخواه
۴. مانوش ملوندی
۵. مهرنیا صالحی
۶. شمیلا استیری
۷. آنیتا غضنفری

به امید بهره گیری از افکاری نو با همکاری منتخبین شورای دانش آموزی در پیشبرد اهداف متوسطه اول سلام سبز