پذیرایی از دختران متوسطه اول سلام سبز به مناسبت ولادت هشتمین اختر تابناک حضرت امام علی ابن موسی الرضا (ع)