حضور دانش آموزان سلام سبز در هشتمین دوره مسابقات پژوهشی سلام کاپ
موفقیت همه شما عزیزان را از خدای مهربان خواستاریم

به پیوست گزارش تصویری از آنچه در رقابت بزرگ مسابقات پژوهشی سلام کاپ امروز میگذرد خدمت شما عزیزان ارائه می گردد