تلاش بی وفقه دختران سلام سبز برای حضور در مسابقات سلام کاپ سال تحصیلی ۹۸_۹۷ ، در ایام بهمن و اسفند بطور پیوسته، منظم و دقیق توام با همراهی مسئول و مربیان گرامی تحقق یافت.

به امید موفقیت و درخشش شما عزیزان