تلاش بی وفقه دخترانمان برای حضور در جشنواره فرهنگی هنری اسوه حسنه سال تحصیلی ۹۸_۹۷ ، در ایام ۲۵ دیماه تا ۵ بهمن ها بطور پیوسته، منظم و با دقت توام با همراهی مسئولین و مربیان گرامی تحقق یافت.

به امید موفقیت شما عزیزان در جشنواره اسوه حسنه

متوسطه اول سلام سبز