روز زرّین دانش آموز است
دانش آموزی آفتابی باش
با تو ایران بهار می ماند
پس بمان سبز و انقلابی باش
۱۳ آبان را به شما دانش آموز عزیز تبریک میگویم و آرزوی موفقیت روز افزون برای شما داریم .